torsdag 26 maj 2011

HögenHögen [höögänn], oböjligt substantiv, förekommer endast i bestämd form singular.

1 - Ålderdomlig benämning på en berg- eller kull-liknande ansamling av inskickat, ej beställt material i tidskriften Galagos redaktionslokaler. Har fallit ur bruk sedan digitaliseringen gjort inskickande av material i pappersform obsolet.

2 - Ålderdomlig benämning på en ansamling av tryckoriginal monterade på styva kartongark med skärmärken, företrädesvis i Galagos och Megapytons redaktionslokaler. Har fallit ur bruk sedan digitaliseringen gjort tryckoriginal i pappersform obsoleta.

3 - Benämning på den ständigt växande ansamling av serieoriginal som tillsammans utgör en seriebok under arbete. Uttrycket har populariserats av tecknarna Simon Gärdenfors och Mats Jonsson.

Bildexemplet ovan visar "högen" till serieromanen Mats kamp, den 26 maj 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar