tisdag 31 augusti 2010

En påminnelse om hur mycket pengar högern lägger på att bekämpa ossHögern har en stor, fin tankesmedja som heter Timbro.

"Vårt eviga uppdrag handlar om att tillgängliggöra omistliga liberala klassiker och vinna nya generationer för våra idéer", står det på deras hemsida.

Vidare: "Vi publicerar 10-15 böcker, ca 20 rapporter samt ordnar omkring 100 seminarier, möten och arrangemang varje år. Flera av våra medarbetare är flitigt anlitade som kommentatorer och debattörer i olika medier. " Bland annat dominerar Timbro debatten genom att betala skribenter för att skriva debattartiklar på den tveksamma sajten Newsmill utan att det någonstans framgår på vems uppdrag texten skrivits.

Timbro drivs av något som kallas Stiftelsen Fritt Näringsliv, vars främsta uppgift är att driva Timbro, och de två organisationerna har samma person som ordförande.
Men hur finansieras verksamheten? Timbro har inte ens vett att skämmas, utan på Stiftelsen Fritt Näringslivs hemsida stoltserar man redan på startsidan med följande:

"Välkommen till Stiftelsen Fritt Näringsliv.
Stiftelsen Fritt Näringsliv bildades 2003 av Svenskt Näringsliv tillsammans med Näringslivets Fond (Näfo). Syftet var att skapa en hållfast bas för opinionsarbete för marknadsekonomi och fri företagsamhet.
Vid stiftelsebildandet sköt Svenskt Näringsliv till trehundra miljoner kronor och Näfo hela sitt kapital om ca tjugo miljoner kronor. Samtidigt upphörde det årliga anslaget från Svenskt Näringsliv till Näfo, vilket uppgick till ca trettio miljoner kronor om året inkl moms."

Trehundra miljoner kronor! Har ni någon aning om vad exempelvis Ordfront skulle kunna göra med tre miljoner? Vad Galago skulle kunna göra med trehundra tusen? Men nej, det politiska särintresse som ändå kontrollerar en överväldigande majoritet av svenska tidningar får även trehundra miljoner från svenska företag för att sprida sina idéer - exempelvis att statligt kulturstöd är av ondo och att förlag och tidskrifter som inte kan bära sina kostnader och konkurrera på marknaden saknar existensberättigande. Finns här en bristande logik, eller är det bara jag? Luktar det inte rent av bortskämd snorunge med grav empatistörning?

Nåväl, detta är inga nyheter, och givetvis har Svenskt näringsliv rätt att ge sina pengar till vem de vill. Jag vill bara rikta en bön till den svenska arbetarrörelsen om att lätta på plånboken efter den kommande valförlusten (ja, jag har givit upp). Timbro finns, vi kan inte ta bort det. Därför måste vi skapa en god motsvarighet för att bekämpa det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar