onsdag 15 december 2010

Sverige fungerarHej Mats!

Jag har idag inspekterat Radiusbackens utfart vid Tellusborgsvägen och tyvärr kunde det lätt konstateras att situationen verkligen är besvärlig. Jag har därför begärt av husbygget på norra sidan att de skyndsamt skall ta bort det material som ligger på gångbanan och de har lovat att göra detta.

Vi har en ytterligare entreprenör där, Y2-anläggning, som enligt instruktion har försökt lägga ut ett provisoriskt övergångsställe i enlighet med ert önskemål, men det gick icke att komma åt då de samtidigt ställt ut ett staket som hindrar tillträdet. Så får det förstås inte vara och de har idag blivit beordrade att ändra på detta och de kommer redan i morgon att lägga ut ny gångbanebeläggning så att man under dagen kommer att kunna gå på den och angöra övergångsstället.

Vi hoppas därmed att situationen löses på ett nöjaktigt sätt.

Som en parantes kan nämnas att ett övergångsställe kan ge ett högst skenbart intryck av trafiksäkerhet då det krävs att fordonsföraren iakttar den väjningsplikt denne har om det finns en gångtrafikant som vill passera. Då även fordonsförare är människor händer det tyvärr att de brister i denna plikt och den gångtrafikant som bara litar till regelverket kan självklart råka mycket värre ut än den gångtrafikant som försöker passera en väg utan övergångsställe. I det senare fallet kan man nämligen vara tämligen övertygad om att man noga ser sig för, och det är något som gagnar trafiksäkerheten. Den största nackdelen är en förlängd väntetid.

Nu kommer dock det provisoriska övergångstället kvarstå.

Med vänliga hälsningar

C Liljegren
Trafikkontoret

Ja, det dröjde till nästan exakt en månad efter att jag skickat mitt brev, men det fick konkreta resultat. Jag är nöjd.

1 kommentar:

  1. Well done Mats! I was actually going to suggest sending your letter to Metro or Sthlm city if you don't get a reply. But to think that you did! Great!

    SvaraRadera