tisdag 16 november 2010

Jag: en gubbjävel!Hej,
jag skriver angående trafiksituationen på Tellusborgsvägen i Hägersten. Jag bor på Radiusbacken och korsar Tellusborgsvägen flera gånger dagligen på väg till arbete, dagis och butiker. För närvarande pågår fyra till fem större byggprojekt längs gatan, vilket har lett till en farlig situation. Stora delar av trottoarerna är avspärrade på båda sidor av gatan, som även delvis är uppgrävd i perioder, maskiner och transporter till byggena står parkerade på trottoarer och vid vägkanten vilket leder till begränsad framkomlighet och dålig sikt.

Till råga på allt har vårt närmaste övergångsställe tagits bort - i alla fall skyltarna, och de flesta bilister har slutat stanna där - och sträckan Mikrofonvägen-Midsommarvägen saknar i så fall övergångsställe. En sträcka på 400 meter! Det säger sig självt att fotgängare då går över lite var som helst, vilket är extra farligt när gatan är hårt trafikerad från början och maskiner skymmer sikten, det passerar många tunga transporter och det dessutom är den mörka tiden på året. Vill man ta sig till eller från Radiusbacken (och inte är boende i vårt hus och kan använda en utgång på andra sidan av kvarteret) finns det över huvud taget inget övergångsställe som går att använda, då trottoarerna är avstängda åt båda hållen.

Kort sagt, situationen är farlig, inte minst då många barnfamiljer bor i det "avskurna" området och skolor och dagis ligger på andra sidan Tellusborgsvägen.

Givetvis måste byggnationerna få fortgå, men kanske finns det något annat att göra? Bättre belysning, ett nytt tillfälligt övergångsställe eller en tillfälligt sänkt hastighetsbegränsing? I alla fall hoppas jag att ni kan skicka hit någon för att se hur läget är.

Vänliga hälsningar,

Mats Jonsson
Radiusbacken 21

2 kommentarer: